راز موفق ها ..... خسته نباشید . برای رسیدن به موفقیت هیچ رازی در کار نیست . بلکه بستگی به تلاش و پیگیری مستمر شما دارد. همراه ما باشید تا با هم راه های موفقیت را تجربه کنیم. اگر دلتون خواست میتونین تو نوشتن این وبلاگ مارو یاری کنید و موفقیت و تجربیات خودتون رو در اختیار ما بزارید . فقط کافیه یک پیام بدید تا شما هم نویسنده این وبلاگ بشید.. yahoo: vorojac_777 http://tiptoop.mihanblog.com 2020-09-23T14:30:57+01:00 text/html 2015-12-14T16:29:56+01:00 tiptoop.mihanblog.com خیام گوگل ادسنس چیست و به چه معنایی می باشد؟ http://tiptoop.mihanblog.com/post/313 <h1 style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><img height="40" width="203" alt="گوگل ادسنس چیست ؟" src="http://www.1admin.ir/wp-content/uploads/2011/03/adsense_logo.gif" title="adsense_logo" class="size-full wp-image-845 aligncenter" style="font-size: 12px; font-weight: normal;"></h1><h1 style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="3">گوگل ادسنس چیست و به چه معنایی می باشد؟</font></h1><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><strong>حس‌ تبلیغ</strong><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">(ترجمه تحت اللفظی&nbsp;</span><span lang="en" dir="ltr" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif;">AdSense</span><span style="font-size: 9pt;">)‏ یک برنامهٔ</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><a title="تبلیغات" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none; font-size: 9pt;">تبلیغاتی</a><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">ارائه‌شده توسّط</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><a title="گوگل" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none; font-size: 9pt;">گوگل</a><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">است. دارندگان وب‌گاه‌ها می‌توانند در این برنامه شرکت کرده تا&nbsp;</span><a title="تبلیغات" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none; font-size: 9pt;">تبلیغات</a><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">متنی و گرافیکی&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">روی وب‌گاه‌هایشان</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;فعّال شود. درآمد حاصل از این تبلیغات که گوگل مدیریّت‌شان می‌کند، از راه</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><a title="پرداخت به ازای کلیک" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none; font-size: 9pt;">per-click</a><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">و یا</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><a title="Cost Per Impression (صفحه وجود ندارد)" class="new" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Cost_Per_Impression&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none; font-size: 9pt;">per-impression</a><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;می باشد</span><span style="font-size: 9pt;">. گوگل علاوه بر راه‌های یادشده مشغول</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><a title="تست نرم‌افزار" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none; font-size: 9pt;">آزمایش‌</a><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">برای اجرای خدمات</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><a title="Cost Per Action (صفحه وجود ندارد)" class="new" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Cost_Per_Action&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none; font-size: 9pt;">cost-per-action</a><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;(کلیک منجر به خرید، عقد قرارداد، عضویت و غیره است.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><strong>شیوه کار گوگل ادسنس چیست؟</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">شیوه کار گوگل ادسنس برای همه ما آشناست. گوگل ادسنس سیستم کلیکی بیش نیست اما &nbsp;مجهز به امکاناتی است که بسیار هوشمند عمل می کند. این سیستم کلیکی معتبر ، بر اساس کلمات درون وبسایت شما تبلیغات را نمایش میدهد! تبلیغات بسیار هدفمند . . .</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">در این سیستم ، تبلیغات افرادی که در گوگل ادوردز&nbsp;تبلیغات داده اند نمایش داده میشود ، همه نوع تبلیغاتی وجود دارد ، چون این سیستم تبلیغاتی بین الملی است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><strong>چه درامدی را می توان از ادسنس انتظار داشت؟ &nbsp;</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">اگر بازدید روزانه بالای ۱۰۰۰۰ تا داشته باشید میتوانید روزانه حداقل ۱۰$ کسب کنید ، توجه کنید که حداقل درآمد شما است . هر کلیک در این سیستم به ارزش کلمه کلیدی مربوط است و هیچ سطحی برای هر کلیک تعیین نشده است&nbsp; . هر کلیک از ۰٫۰۱ تا ۱۰ $ و بیشتر هم وجود دارد .</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><strong>- پرداخت گوگل بر چه اساسی است؟</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- بر اساس کلیک هایی که بازدید کننده های سایت بر روی تبلیغات گوگل انجام میدهند.</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong>- بسیار خوب، حالا بابت هر کلیک چقدر پرداخت میکنه؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- رقم ثابتی نداره ولی از چند سنت شروع میشه تا 100 دلار</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong>- میشه توضیح بدی که این تفاوت زیاد وجه اختصاص یافته به هر کلیک به چه چیزی بستگی داره؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- البته. این میتونه به خیلی چیزا بستگی داسته باشه از جمله به موضوع تبلیغ، محل جغرافیایی تیلیغ دهنده یا کلیک کننده و از همه مهم تر اینکه فردی که اگهی رو داده چقدر برای هر کلیک تعیین کرده.</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>- مثلا کلیک از کجا باشه بیشتر پول میده؟</strong></span></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- از آمریکا</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong>- چه موضوعاتی درامدشون بیشتره؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- پزشکی و مالی</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong>- گوگل از چه طریقی پول رو به ما میرسونه؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- به ندرت چک صادر می کنه و بیشتر به یک حساب بانکی پول رو واریز می کنه</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">-<strong>ایران رو قبول میکنه؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- خیر</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">-&nbsp;<strong>چرا؟!</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">چون گوگل یه شرکت امریکاییه و ایران هم از طرف امریکا تو تحریمه</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">-&nbsp;<strong>خیلی بد شد که پس من بیخیال گوگل بشم؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- نه خوب. میتونی شماره حساب یکی از آشناهات رو که در خارج از کشور زندگی میکنه به گوگل بدی.</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">-&nbsp;<strong>حالا سایت فارسی چی؟ آخه سایت من فارسیه. گوگل قبولش میکنه؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- نه متاسفانه، زبان فارسی در لیست گوگل موجود نیست.</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">-&nbsp;<strong>از کجا می تونم تو این گوگل ادز ثبت نام کنم؟</strong></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">- از طریق اکانت گوگل خودت.&nbsp;</font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong>- گوگل چه محتواهایی رو در سایت های معرفی شده نمی پذیره؟چه چیزایی نباید تو سایت باشه؟</strong><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- گوگل با سایت های با محتوای: سکسی، خرید و فروش اسلحه، سایتهایی که قانون کپی رایت رو نقض می کنن، قمار، مشروبات الکلی، تبلیغ سیگار و مواد مخدر، سایت هایی که به اعتقادات عده ای توهین میکنه مشکل داره و اونا رو قبول نمیکنه.</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">-&nbsp;<strong>میشه خودمون صبح تا شب بشینیم و رو تبلیغاتش تو سایتمون کلیک کنیم و اینجوری پول در بیاریم؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- شدنش میشه ولی گوگل خیلی سریع می فهمه و اکانتت رو می بنده.</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong>چطوری میفهمه؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">از طریق IP، کوکی ها و راه ها دیگه ای که وجود داره</span></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><font color="#333333"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"></font></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong>- خوب، حالا چند تا تبلیغ می شه تو هر صفحه ی سایت یا وبلاگ گذاشت؟</strong><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">- محدودیت زیادی نداره اما بازم بستگی به محتوا و فشردگی مطالب داره. من تا 10 تاشو دیدم.<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>- رفرال چی؟</strong></span></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- برای هر محصول یکی.</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong>- سرچ؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- یکی.</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">-&nbsp;<strong>میشه پاپ آپ هم گذاشت؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- حیر، نمیشه.</span><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong>- تو گوگل با آی پی ایران لاگین کنم برام مشکل پیش میاد؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- تو این مورد&nbsp;</span></font></span><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-size: small; background-color: rgb(250, 250, 250);">سیاست گوگل</span><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">دقیق معلوم نیست. &nbsp;ولی پیشنهاد میکنم که ریسک نکنی و از VPN استفاده کنی. البته مواظب باش که VPN رو با پروکسی اشتباه نگیری</span><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; font-size: small; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; background-color: rgb(250, 250, 250);">.</span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><strong>- قضیه این پین کد چیه؟</strong></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">- وقتی درآمدت برای اولین بار به 50 دلار برسه گوگل برات یه کد به آدرسی که بهش دادی پست میکنه<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong>- به چه دردی میخوره؟ واسه چی این کار رو میکنه؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">وقتی اونو وارد کنی از اون به بعد وقتی درامدت به 100 دلار برسه سر هر ماه گوگل برات چک میفرسته. گوگل این کار رو برای تست کردن آدرسی که بهش دادی انجام میده.<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">پس گوگل خیلی دقیقه نه؟<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">بله بسیار</font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">-&nbsp;</span><strong>میتونم تو سایتم بالای تبلیغات بنویسم که مثلا اینجا را کلیک کنید یا اینکه برای حمایت از ما روی این لینک کلیک کنید؟</strong></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">- خیر، در این صورت گوگل متوجه می شه و اکانتت رو می بنده.</font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong>- آخه چرا؟!</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">- چون گوگل نمیخواد برای سایتایی که تبلیغ بهش دادن ویزیتور کاذب ایجاد کنه.</font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong>- گوگل رو میشه گول زد؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">- بهتره دنبالش نباشی چون هر از گاهی یه بازرس از سایت گوگل که مثل خودت یه انسان هست میاد و سایتت رو میبینه.</font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong>- میشه کلمات کلیدی رو تو صفحه مخفی کنم و محتوای صفحه در ارتباط با اونا نباشه؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">- نه نمیشه در این صورت هم گوگل میفهمه و میبنده اکانتت رو</font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">-&nbsp;<strong>به نظر شما کدوم نوع تبلیغات بیشتر کلیک میخوره و بهتر جواب میده؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">- تبلیغات متنی.</font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">-&nbsp;<strong>میشه همزمان هم از گوگل از سیستم های تبلیغاتیه دیگه هم استفاده کنم؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">- بله، البته باید قبلش به گوگل میل بزنی و&nbsp;&nbsp;ازشون&nbsp;بپرسی که با اون سیستم تبلیغاتی مشکل دارن یا نه، چون گوگل گفته که از شرکت های رقیب نباید&nbsp;همزمان در سایتتون&nbsp;استفاده کنید.&nbsp;</font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">-&nbsp;<strong>میشه فهمید که قلق گوگل چطوریه؟ یعنی چه مواقعی بیشتر گیر میده؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">- طبیعتا هر چه درامدتون بالا تر بره بیشتر روی سایتتون دقیق میشن و اون رو تحت نظر میگیره.</font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">-&nbsp;<strong>اگه من 500 دلار تو اکانتم داشته باشم و قبل اینکه&nbsp;</strong></font></span><strong>&nbsp;پولو</strong><strong>&nbsp;بهم پرداخت کنه یهو اکانتمو به دلیلی ببنده تکلیف اون 500 دلار چی میشه؟</strong></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">- از دست میره.</font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">-&nbsp;<strong>یعنی بهم نمیده دیگه اون پول رو؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">- خیر.&nbsp;</font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">-&nbsp;<strong>گوگل به ازای نمایش (impression) هم پول میده؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">بله، اما یه مبلغ ناچیز</font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">-&nbsp;<strong>سایت های warez چی؟ قبولشون میکنه؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">- نه تایید نمی شن</font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><strong>- حالا من فرض کن 1000 دلار در آوردم و به حساب دوستم که تو خارجه واریز شد، اونوقت چطور به دست من برسه؟</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">- فعلا به علت تحریم بانکی یا باید دوستت پولو بده یکی برات بیاره یا یه صرافی شماره حسابش رو که در خارج از کشوره بهت بده تا دوستت به اون حساب واریز کنه سپس صرافی پولو اینجا با کسر کارمزدش بهت پرداخت کنه. می بینی که این تحریم ها چطور دماری از مردم درآورده؟ سرمایه ها از مملکت به راحتی خارج میشه اما به چه سختی وارد کشور میشه؟<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong>- حالا توضیح دیگه ای نمونده که نداده باشی؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">- چرا هست مثلا این تجربه یکی از دوستانه:<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">حالا چندتا راز واقعا بزرگ که ارزون به دست نیومدن برا هر کودومش 500-600 $ پول از دست دادم!!!!<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">الف: اگر درآمدتون از روزی 50 دلار بیشتر باشه سایتتون رو از نظر این که جاییش ننوشته باشید رو تبلیغات کلیک کنید میگردن (توسط آدم نه روبات!!! من تو عکس نوشته بودم اکانت رو بلوکه کرد!!)<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">ب: اگر درآمدتون به روزی 200 دلار برسه کافیه برای خودکشی و از دست دادن کل موجودی یک بار و فقط یکبار با IP ایران login کنید!!!<br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><br style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">- نتیجه: اگر درآمدتون بالاست به جای channel ساختن اکانت جدید باز کنید تا یکجا به کف قابلمه برخورد نکنید مثل من!</font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong><br></strong></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;"><strong>- چک های گوگل چقدر اعتبار داره؟</strong></font></span></p><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="-webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;">- گوگل حالا دیگه بندرت چک میده و بیشتر مستقیم به حساب واریز می کنه. اما اگه چک بده اعتبارش یک سالست و در صورتی که تا یک سال چک رو نقد نکنید وجهش برمیگرده به اکانتتون و گوگل دوباره براتون چک صادر میکنه.</font></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><strong><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(102, 102, 102);"><br></span></font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><strong><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(102, 102, 102);">- فرمت تبلیغات گوگل ادسنس به چه صورت است؟&nbsp;</span></font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;">-&nbsp;</span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;">جاوا اسکریپت</span></p> text/html 2015-12-13T21:19:50+01:00 tiptoop.mihanblog.com خیام سیستم تجارت الکترونیک پایگان http://tiptoop.mihanblog.com/post/312 <p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px 10px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 25px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt;">سیستم تجارت الکترونیک پایگان(ستاپ) با بیش از 5 سال سابقه در زمینه تجارت الکترونیک و با در اختیار داشتن بزرگترین پرتال فروشگاهی ایران بابیش از 1000 عنوان محصول متنوع و پر فروش، معتبرترین سیستم همکاری درفروش را در بین تمام سیستمهای مشابه ایرانی داشته و با&nbsp; عنایت به همکاری با بزرگترین سایت ها و گروه های اینترنتی ایران&nbsp; در این بخش،همواره سعی بر این دارد تا با ارائه&nbsp; امکانات متنوع&nbsp; و عملکرد شفاف درمحیطی سالم به ارائه خدمات خود بپردازد.</font></p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px 10px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 25px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://payeganltd.com/RegSubReseller.aspx?s=11382" target="_blank" style="color: rgb(0, 85, 128); text-decoration: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img border="0" src="http://www.memarket.biz/Images/500_315.png" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></a></p> text/html 2015-12-13T19:13:29+01:00 tiptoop.mihanblog.com خیام مشکل بزرگ این روزهای بازاریابی شبکه ای در ایران http://tiptoop.mihanblog.com/post/310 <p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; line-height: 1.7em; color: rgb(102, 102, 102); font-family: DroidNaskh, 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; text-align: justify; background: rgb(245, 245, 245);">آموزش&nbsp;<a title="نتورک مارکتینگ چیست؟" href="http://84edu.net/%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%aa%d9%8a%d9%86%da%af-%da%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%9f" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(46, 163, 242); background: transparent;">نتورک مارکتینگ</a>&nbsp;در ایران در ابتدایی سطح ممکن باقی مانده است و متأسفانه کاستی های بسیاری در آن دیده میشود. بعد از داغ شدن تب شرکتهای بازاریابی شبکه ای مجوز دار در ایران، به روشهای مختلف مورد عنایت دوستانی که خود را طرفدار و فعال این صنعت همچنان نوپا در داخل کشور میدانند، قرار گرفته ام. یکی از این موارد که به شدت موضوع بحث دوستان بوده و برخی از کامنتها به آن اشاره دارد، مخالفت من با تمامی شرکتهای فعال و دارای مجوز بازاریابی شبکه ای در کشور است. در این پست به نکته ای اشاره خواهم کرد که در زمان نوشتن این مطلب در هیچ یک از شرکتهای فعال و دارای مجوز در ایران به آن توجهی نشده است و صد البته در قوانین فعلی (در زمان نوشتن این پست) هم از سوی قانون گذار این مورد فراموش شده است! این مسأله به ظاهر ساده، تأثیر بسیار بالایی بر میزان سوددهی شرکتهای فعال، میزان پورسانت بالاسریها و همینطور در موارد متعدد بر میزان ضرر تازه واردها و افرادی که هنوز سازمان فروش خود را نساخته اند خواهد داشت.</p><div id="attachment_1695" class="wp-caption aligncenter" style="margin: 0px auto 10px; padding: 8px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; text-align: center; max-width: 96%; color: rgb(102, 102, 102); font-family: DroidNaskh, 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; line-height: 23.4px; width: 510px; background: rgb(243, 243, 243);"><a href="http://84edu.net/wp-content/uploads/2014/09/mlm-learning.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(46, 163, 242); background: transparent;"><img class="size-full wp-image-1695" src="http://84edu.net/wp-content/uploads/2014/09/mlm-learning.jpg" alt="آموزش بازاریابی شبکه ای" width="500" height="375" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto; background: transparent;"></a><p class="wp-caption-text" style="margin: 0px; padding: 0px 4px 5px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 1.7em; background: transparent;">اهمیت آموزش نتورک مارکتینگ</p></div><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; line-height: 1.7em; color: rgb(102, 102, 102); font-family: DroidNaskh, 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; text-align: justify; background: rgb(245, 245, 245);">از تعریف شروع میکنیم:</p> text/html 2015-12-13T19:12:15+01:00 tiptoop.mihanblog.com خیام نتورک مارکتینگ یا بازاریابی شبکه ای چیست و چگونه تجارتی است؟ http://tiptoop.mihanblog.com/post/309 <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="2" color="#cc0000">نتورک مارکتینگ یا بازاریابی شبکه ای چیست و چگونه تجارتی است؟</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;"><div><font size="2">از جمله تمایلات روز افزون در دنیا، میل به داشتن شغل خانگی است. مردم سراسر دنیا به تدریج به اهمیت این نکته پی بردند که صاحب کار خود و ارباب خودشان باتشند. فقط وقتی که ارباب خودتان باشید، موارد زیر تحت کنترلتان خواهد بود:</font></div><div><ul><li><span style="font-size: small;">اینکه کجا کار کنید.</span></li><li><span style="font-size: small;">اینکه با چه کسی کار کنید.</span></li><li><span style="font-size: small;">اینکه چطور کار کنید.</span></li><li><span style="font-size: small;">و اینکه درآمدتان چقدر باشد.</span></li></ul></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8192558068/network2.jpg" alt="" style="max-width: 650px;"></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">تصور داشتن شغلی از آن خود برای اکثر مردم ایجاد&nbsp;</font></div></div> text/html 2015-12-13T19:05:01+01:00 tiptoop.mihanblog.com خیام ۹ اشتباه بازاریاب‌های فعال در بازاریابی شبکه ای ایران http://tiptoop.mihanblog.com/post/307 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://84edu.net/wp-content/uploads/2014/09/inventory-loading-190x147.jpg" alt="مشکل بزرگ این روزهای بازاریابی شبکه ای در ایران: Product Inventory"></span></div><ol style="margin: 10px 0px 10px 2px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; font-family: 'times new roman'; list-style-position: inside; line-height: 18px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff9966" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">انتظار به دست آوردن درآمد اغراق‌آمیز</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff9966" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فعالیت به خاطر طرح نه به خاطر محصول</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff9966" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">داشتن تفکر کوتاه‌مدت</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff9966" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کسب درآمد راحت</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff9966" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اقدام به بازاریابی محصولات فریبنده</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff9966" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نادیده گرفتن سابقه شرکت</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff9966" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اقدام به پیش انباشته سازی</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff9966" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به دنبال محصولات با حاشیه سود بالا بودن</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff9966" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جابه‌جایی مداوم از یک شرکت به شرکت دیگه</font></li></ol><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; line-height: 20px; word-spacing: 1.5pt; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اگر در شناخت مسیر مشکل داشته باشید این باعث می‌شود مدت زمان طولانی‌تری طول بکشه تا به هدف برسید. بعضی مواقع بازاریاب ها با اینکه اهداف خوبی دارند ولی با انتخاب یک مسیر اشتباه افت می‌کنند و شکست می‌خورند. این افت جسمانی نیست افت ذهنی هست.&nbsp;</span></p> text/html 2015-12-13T18:46:13+01:00 tiptoop.mihanblog.com خیام راه های کسب درآمد از اینترنت http://tiptoop.mihanblog.com/post/306 <p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-family: Yekan; font-size: 16px; line-height: 30px; text-align: justify;">اگر شما هم می‌خواهید سهمی از بازار میلیارد دلاری وب را به خود اختصاص دهید، باید حرفی تازه برای گفتن داشته باشید. وقتی فیس‌بوک توسط مارک زاکربرگ راه اندازی شد، چیزی شبیه به آن در وب وجود نداشت او از این راه به ثروت ۱۷.۵ میلیارد دلاری رسده است!</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-family: Yekan; font-size: 16px; line-height: 30px; text-align: justify;"><a href="http://www.gooyait.com/?attachment_id=66288" rel="attachment wp-att-66288" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.2s linear; color: rgb(15, 12, 12); outline: none 0px; text-decoration: none; background: transparent;"><img class="aligncenter wp-image-66288 disappear appear" src="http://www.gooyait.com/uploads/zuckerberg-facebook2.jpg" alt="مارک زاکربرگ " width="295" height="221" style="box-sizing: border-box; height: auto; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; margin: auto auto 20px; float: none; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out 0s; display: block; outline: transparent solid 1px;"></a></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-family: Yekan; font-size: 16px; line-height: 30px; text-align: justify;">ناشناسی به نام درو هیوستن روزی به این نتیجه رسید که از راه ایجاد فضای ذخیره‌سازی آنلاین می تواند پول خوبی به دست بیاورد، به همین دلیل Dropbox را ساخت که تنها در سال ۲۰۱۱ موفق شد به درآمد ۲۴۰ میلیون دلاری دست پیدا کند!<br style="box-sizing: border-box;">به این ترتیب، می‌توان اینترنت را &nbsp;به سفره گسترده ای &nbsp;تعبیر کرد که هر‌کس با کمی خلاقیت و البته دسترسی به امکانات لازم، می‌تواند از آن بهره‌ای ببرد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-family: Yekan; font-size: 16px; line-height: 30px; text-align: justify;">بی تردید کسب درآمد از اینترنت و امکانات لازم جهت این امر در کشور ما&nbsp;</p> text/html 2013-03-11T05:32:04+01:00 tiptoop.mihanblog.com خیام ۱۰ درس مهم زندگی از اینشتین http://tiptoop.mihanblog.com/post/304 <P style="TEXT-ALIGN: right" dir=rtl align=center><FONT color=#cc0000><IMG style="WIDTH: 449px; HEIGHT: 203px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://degaresh.com/site/wp-content/uploads/2012/12/Albert_Einstein-640-330-590x260.jpg" width=443 height=220></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" dir=rtl><FONT color=#cc0000>۱۰ درس مهم زندگی از انشتین</FONT></P> <P><FONT color=#000000></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" dir=rtl><FONT color=#000000></FONT> <DIV style="COLOR: #999999" class=shortcode-block-quote-center> <P><FONT color=#000000>برای مشاهده به ادامه مطلب بروید.</FONT></P></DIV> text/html 2013-03-11T05:29:20+01:00 tiptoop.mihanblog.com خیام درس های از اینشتین http://tiptoop.mihanblog.com/post/303 <P style="TEXT-ALIGN: right" dir=rtl><A href="http://degaresh.com/"><IMG style="WIDTH: 274px; HEIGHT: 200px" class="aligncenter size-full wp-image-530" title=Albert_Einstein-380-285-1 alt="" src="http://degaresh.com/site/wp-content/uploads/2012/12/Albert_Einstein-380-285-1.jpg" width=380 height=285></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" dir=rtl>نام انشتین در جهان به مثابه ی هوش فراوان و استعداد و نبوغ است. درست است که همه ی ما فیزیکدان نیستیم اما می توانیم از شیوه ی زندگی اش برای رسیدن به موفقیت درس های بسیاری بگیریم.</P> <P style="TEXT-ALIGN: right" dir=rtl><A href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86" target=_blank>آلبرت انشتین کیست؟</A></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" dir=rtl><STRONG>۱)از مواجهه با ترس ها نترس!</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" dir=rtl>او حتی در نوجوانی از به چالش کشیدن نظرات و عقاید اطرافیانش ابایی نداشت. از روش تدریس رایج در مدارس </P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=center>به ادامه مطلب بروید</P> text/html 2013-03-11T05:21:54+01:00 tiptoop.mihanblog.com خیام تقویت اعتماد به نفس http://tiptoop.mihanblog.com/post/302 <P align=right><IMG style="WIDTH: 439px; HEIGHT: 178px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://degaresh.com/site/wp-content/uploads/2012/10/build-self-confidence-590-260-590x260.jpg" width=523 height=227></P> <P align=right>۶ پیشنهاد مهم و بی زمان!</P> <P align=right>مهم ترین گام در ایجاد اعتماد به نفس ....... به ادامه مطلب بروید.</P> text/html 2013-03-05T19:58:06+01:00 tiptoop.mihanblog.com خیام موفقیت مالی http://tiptoop.mihanblog.com/post/301 <DIV><IMG style="FONT-SIZE: 11px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHxPC77IqhnpUdQHrZdM30ppFc7tc4Ou7vLWUeTGwaF4Lvx3ESH28eoA" width=165 height=170></DIV> <DIV>&nbsp;</DIV><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12px">1- مانند الگوی افراد بسیار موفق در رشته ات عمل کن . ببین آن ها چه کار می کنند تو هم همان کار را بکن .</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12px"><BR style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12px">2- فردی بشاش ، مثبت و </SPAN> <DIV><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12px"><BR>به ادامه مطلب بروید.!</SPAN></DIV> text/html 2013-03-05T19:45:53+01:00 tiptoop.mihanblog.com خیام لذت بردن از کار http://tiptoop.mihanblog.com/post/300 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(68,68,68); FONT-SIZE: 12px" dir=rtl>تلخ ترین وزجرآورترین لحظه های زندگی،لحظاتی هستند که مشغول کاری باشیم که برای ما رضایت بخش نباشند که متاسفانه،اکثر انسانها،این مشکل را دارند وبا دست خود، عمر شریف خود را به بطالت می گذرانند.انتخاب شغل یکی از مهمترین تصمیمات زندگی ماست پس لازم است در این خصوص،دقت لازم را بعمل بیاوریم.برای اینکه بتوانیم یک نتیجه مطلوب از این بحث بگیریم لازم است به تشریح آن بپردازیم:انتخاب شغل از دو حالت خارج نیست یا هنوز شغلی را انتخاب نکرده ایم که در این حالت ..........&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(68,68,68); FONT-SIZE: 12px" dir=rtl align=right><IMG style="WIDTH: 312px; HEIGHT: 255px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.m0ri.com/images/8997231074d87260c65826623828cf00.jpg" width=519 height=441></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(68,68,68); FONT-SIZE: 12px" dir=rtl><BR></P> text/html 2013-03-03T18:05:41+01:00 tiptoop.mihanblog.com خیام خودت باش! http://tiptoop.mihanblog.com/post/299 <P align=right>خیلی حرفا هست که اگه دستم یاری کنه و اونا رو به رشته تحریر در بیاره میخوام بزنم . گاهی وقتا خیلی دلمون میگیره بیشتر اوغات هم دلیلشو نمیدونیم . </P> <DIV><BR></DIV> <DIV>دوست داریم با یکی حرف بزنیم اما نمیدونیم واقعا راجع به چی میخوایم حرف بزنیم&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 11px">&nbsp;، به همین دلیل هم است که دوست داریم یه گوشه خلوت کنیم و با خودمون تنها باشیم . با خودمون فکر میکنیم که الان باید کجا باشیم تو چه مرحله از زندگی قرار داشته باشیم . و ....</SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 11px"><BR></SPAN></DIV> <DIV>خودمونو با دیگران مقایسه میکنیم ، (خوش به حال فلانی باباش پولداره ، فلانی اصلا غصه نمیخوره خوش به حالش ، یا اینکه فلانی چه دوستای خوبی داره همه تحویلش میگیرن ) و از این جور چیزا . اما باید بدونیم که کسانی هستند که به ما بیشتر از آنچا فکر میکنیم &nbsp;اهمیت میدن فقط کافیه حسش کنیم . کسانی که دوستشان داریم و کسانی دوستمون دارن فقط کافیه بهشون عشق بورزید آنگاه خواهید دید که زمین و زمان به شما عشق خواهند ورزید .&nbsp;</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>تا حالا شده مجذوب یک فرد بشید. در واقع ما انسان ها مجذوب کسانی میشیم که به ما اهمیت میدهند و ما رو بدون دلیل دوست دارن . پس اگر میخواهیم ما رو هم دوست داشته باشن باید دیگران رو بدون هیچ دلیلی دوست داشته باشیم و بهشون اهمیت بدیم<SPAN style="FONT-SIZE: 11px">&nbsp;خوا</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11px">هید دید ک</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11px">ه همه مجذوب شما خواهند شد.</SPAN></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</DIV> text/html 2013-02-18T19:15:59+01:00 tiptoop.mihanblog.com خیام دم را غنیمت بدان http://tiptoop.mihanblog.com/post/298 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(204,102,0); FONT-WEIGHT: bold">برای فردای خود نقشه بکشید ، فکر کنید و آماده شوید اما نگذارید بدگمانی در شما راه یابد.</SPAN><BR></DIV><BR>شاید بارها و بارها این سخن تکراری رو شنیدین که غم را غنیمت بدان و خسته شدید از این حرفا اما بهتره این مطلب رو مطالعه کنید.<BR>قبل از هر کاری مثلا&nbsp; تعیین هدف و برنامه ریزی و&nbsp; انجام کارهای بیشتر برای رسیدن به موفقیت اولین گام این است که شما بپذیرید توجه به ناکامی های گذشته و نگاه به آینده مبهم هیچ سودی برای شما نخواهد داشت بلکه توجه به فعالیتهای که امروز باید انجام بدیم به خودی خود اینده مبهمرا کنار زده و به موفقیت خواهید رسید.<BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(204,102,0); FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><BR></DIV> text/html 2013-02-18T18:16:30+01:00 tiptoop.mihanblog.com خیام خوشبختی http://tiptoop.mihanblog.com/post/297 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; BACKGROUND-COLOR: rgb(242,242,242); FONT-FAMILY: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 13px"> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(204,0,0)"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">رازی که در موفقیت هست رسیدن به یک زندگی راحت و شاده ، <BR></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(204,0,0)"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">پس نباید با فکراینکه هرکس پول نداره موفق نیست زندگی کنید .<BR></FONT></DIV><BR></DIV></DIV></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; BACKGROUND-COLOR: rgb(242,242,242); FONT-FAMILY: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 13px"> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><B>&nbsp;</B>همه ای ما دیر یا زود این رو متوجه خواهیم شد .</FONT></SPAN><BR><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; BACKGROUND-COLOR: rgb(242,242,242); FONT-FAMILY: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 13px"></SPAN></DIV></DIV><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; BACKGROUND-COLOR: rgb(242,242,242); FONT-FAMILY: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 13px"> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">یك تاجر آمریكایى نزدیك یك روستاى مكزیكى ایستاده بود كه یك قایق كوچك ماهیگیرى از بغلش رد شد كه توش چند تا ماهى بود! از مكزیكى پرسید:</FONT></DIV></SPAN> text/html 2013-02-18T17:52:32+01:00 tiptoop.mihanblog.com خیام آسان بیندیش و راحت زندگی کن http://tiptoop.mihanblog.com/post/296 <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 18px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; PADDING-TOP: 0px" dir=rtl class=" " align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><A style="COLOR: rgb(94,175,215)" href="http://www.google.com.ir/"><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 24px; COLOR: red" lang=AR-SA>آسان بیندیش و راحت زندگی کن</SPAN></STRONG></A></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 18px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; PADDING-TOP: 0px" dir=rtl class=" "><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 24px" dir=ltr></SPAN></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 18px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; PADDING-TOP: 0px" dir=rtl class=" "><SPAN style="LINE-HEIGHT: 24px" dir=ltr></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 18px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; PADDING-TOP: 0px" dir=rtl class=" "><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 24px" lang=AR-SA>میگویند در کشور ژاپن مرد میلیونری زندگی میکرد که از درد چشم خواب بچشم نداشت و برای مداوای چشم دردش انواع قرصها و آمپولها را بخود تزریق کرده بود اما نتیجه چندانی نگرفته بود. وی پس از مشاوره فراوان با پزشکان و متخصصان زیاد درمان درد خود را مراجعه به یک راهب مقدس و شناخته شده میبیند. وی به راهب مراجعه میکند و راهب نیز پس از معاینه وی به او پیشنهاد که مدتی به هیچ رنگی بجز رنگ سبز نگاه نکند.وی پس از بازگشت از نزد راهب به تمام مستخدمین خود دستور میدهد با خرید بشکه های رنگ سبز تمام خانه را با سبز رنگ آمیزی کند . همینطور تمام اسباب و اثاثیه خانه را با همین رنگ عوض میکند. پس از مدتی رنگ ماشین ، ست لباس اعضای خانواده و مستخدمین و هر آنچه به چشم می آید را به رنگ سبز و ترکیبات آن تغییر میدهد و البته چشم دردش هم تسکین می یابد. بعد از مدتی مرد میلیونر برای تشکر از راهب وی را به منزلش دعوت می نماید. راهب نیز که با لباس نارنجی رنگ به منزل او وارد میشود متوجه میشود که باید لباسش را عوض کرده و خرقه ای به رنگ سبز به تن کند. او نیز چنین کرده و وقتی به محضر بیمارش میرسد از او می پرسد آیا چشم دردش تسکین یافته؟ مرد ثروتمند نیز تشکر کرده و میگوید: " بله. اما این گرانترین مداوایی بود که تاکنون داشته." مرد راهب با تعجب به بیمارش میگوید بالعکس این ارزانترین نسخه ای بوده که تاکنون تجویز کرده ام. برای مداوای چشم دردتان، تنها کافی</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 18px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; PADDING-TOP: 0px" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN>بود عینکی با شیشه سبز خریداری کنید و هیچ نیازی به این همه مخارج نبود. برای این کار نمیتوانی تمام دنیا را تغییر دهی ، بلکه با تغییر چشم اندازت میتوانی دنیا را به کام خود درآوری.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 18px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; PADDING-TOP: 0px" dir=rtl class=" "><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 24px" dir=ltr></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 18px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; PADDING-TOP: 0px" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN>&nbsp;<SPAN style="LINE-HEIGHT: 24px" lang=AR-SA>تغییر دنیا کار احمقانه ای است اما تغییر چشم اندازمان ارزانترین و موثرترین روش میباشد</SPAN></SPAN></FONT></FONT></P>